Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

Myślałeś o udziale w projekcie / wymianie międzynarodowej?

Planujesz wyjechać na zagraniczny staż / praktykę?

Chcesz się rozwijać podczas wolontariatu w różnych częściach świata?

W tym miejscu dzielimy się organizowanymi przez nas spotkaniami / prelekcjami, mającymi na celu przybliżenie studentom wiadomości nt. możliwości wyjazdu za granicę.

Zapraszamy na szkolenie pt. "Od pomysłu do projektu", które odbędzie się 17 maja 2014 r. (sobota) w godz. 9:00 - 17:00 na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Spotkanie szkoleniowe będzie miało na celu zapoznanie uczestników z zasadami przygotowywania i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez trenera Narodowej Agencji Programu Erasmus+, działającego w Stowarzyszeniu "Jeden Świat".

Czytaj więcej...