Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

KONFERENCJA WE WROCŁAWIU - rok akademicki 2014 / 2015

W dniu 29 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Wrocławskim członkowie KNEM zaprezentowali referat podczas IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej "Talenty 2014".

Celem wystąpienia było ukazanie, jakie są marzenia uczniów wybranych szkół: w Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinku (Polska).

Analiza badań powstała w oparciu o wypowiedzi ustne oraz pisemne uczniów na temat wykonanych fotografii. Autorskie zdjęcia dzieci i młodzieży były materiałem pomocniczym i wywoławczym do przeprowadzenia wywiadów na temat tego, jakie są marzenia uczniów. Był to tak zwany wywiad wywołany przez fotografię. Obraz stanowił medium komunikacji i współpracy między studentami a dziećmi i młodzieżą, a także pozwalał na badanie mikroświatów: wartości i przekonań autorów zdjęć. Wnioski z badań koncentrują się głównie na różnicach i podobieństwach, mających związek z kwestią pochodzenia i zamieszkania osób badanych.

Jakie są marzenia uczniów z Biharamulo, Laare oraz Czaplinka? Kim chcieliby zostać w przyszłości? Z czego są najbardziej dumni? Co sprawia im największą radość? Odpowiedzi na te oraz inne pytania można było usłyszeć podczas prelekcji autorów badań.

KONFERENCJA WE WROCŁAWIU - rok akademicki 2013 / 2014

Członkinie KNEM przygotowali referat na Konferencję pt. „Młodzi badacze o badaniach kulturowych i międzykulturowych” - panel studencki podczas II Konferencji Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS "Pomiędzy globalizacją a międzykulturowością", która odbyła się 8 oraz 9 maja 2014 r. w Instytucje Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

KONFERENCJA W POZNANIU - rok akademicki 2013 / 2014

Studentki, działające w KNEM, przygotowały w ostatnim czasie prezentację na Konferencję Kół Naukowych, która odbyła się 15 kwietnia 2014 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Celem prezentacji było ukazanie, jaki jest obraz afrykańskiej szkoły w oczach uczniów klas I oraz VI SP w oparciu o ich wypowiedzi na temat wykonanych rysunków.

Na wstępie uczniowie SP narysowali dwie prace plastyczne pt. „Wyobraź sobie i narysuj szkołę, do której według Ciebie uczęszczają Twoi rówieśnicy w Afryce” oraz „Wyobraź sobie i narysuj, jak wygląda lekcja w afrykańskiej szkole”. Rysunki były materiałem pomocniczym i wywoławczym do przeprowadzenia wywiadów na temat tego, jak uczniowie w Polsce postrzegają szkołę w Afryce. Był to tak zwany wywiad wywołany przez rysunek. Obraz stanowił medium komunikacji i współpracy między studentkami a dziećmi, a także pozwalał na badanie mikroświatów: wartości i przekonań autorów prac plastycznych.

Owe przekonania były bardzo często wynikiem posiadania stereotypów, czyli pewnych uogólnionych i uproszczonych przeświadczeń dotyczących grup ludzi lub zjawisk. Stereotypy mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Mogą wywodzić się z kilku niezależnych źródeł. Etnocentryzm, utrwalanie poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie etykiet werbalnych, bez rzeczywistych interakcji z osobami stereotypizowanymi czy wpływ telewizji, filmów, czasopism i innych mediów - to tylko wybrane źródła powstawania stereotypów.

Jaki jest obraz afrykańskiej szkoły w oczach uczniów SP? Czy obraz afrykańskiej szkoły jest nacechowany uproszczonymi schematami poznawczymi? Jakie są źródła wiedzy uczniów nt. obrazu szkoły w Afryce? Odpowiedzi na te oraz inne pytania można było usłyszeć podczas prelekcji studentek. 

Osoby zaangażowane w realizację badań:

- Dolata Dorota

- Jabłońska Katarzyna

- Laube Marta

- Meissner Magda

Zachęcamy do zapoznania się z PLANEM Konferencji Kół Naukowych.

20 stycznia 2015 r. udaliśmy się w daleką podróż do Cieszyna, gdzie wzięliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego", zorganizowanej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Katarzyna Bogucka oraz Joanna Nowicka zaprezentowały referat pt. "Cudzoziemiec w poznańskim środowisku akademickim. Wzajemne relacje, obawy i oczekiwania", natomiast Michalina Kasprzak, Beata Latos oraz Jonasz Pawlaczyk mieli okazję wygłosić referat pt. "Świat oczami dziecka – analiza wybranych historii uczniów ze szkół w Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) i Czaplinku (Polska)".

Fot. Aleksandra Sowa: LINK