Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

20 stycznia 2015 r. udaliśmy się w daleką podróż do Cieszyna, gdzie wzięliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego", zorganizowanej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Katarzyna Bogucka oraz Joanna Nowicka zaprezentowały referat pt. "Cudzoziemiec w poznańskim środowisku akademickim. Wzajemne relacje, obawy i oczekiwania", natomiast Michalina Kasprzak, Beata Latos oraz Jonasz Pawlaczyk mieli okazję wygłosić referat pt. "Świat oczami dziecka – analiza wybranych historii uczniów ze szkół w Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) i Czaplinku (Polska)".

Fot. Aleksandra Sowa: LINK 

   

Projekt SzOK (Szkolenia Otwartości Kulturowej) powstał z inicjatywy osób, zainteresowanych edukacją i rozwojem kompetencji międzykulturowych. Organizatorzy przygotowali 5-dniowy cykl szkoleń dla studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich poznańskich uczelni wyższych. 

Podczas dyskusji i warsztatów uczestnicy poznają niuanse kulturowe, obalają stereotypy i otwierają się na szeroko pojętą odmienność. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim, z zachowaniem luźnej, przyjaznej atmosfery i wykorzystaniem wielu zróżnicowanych technik.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod LINKIEMDo 21 marca br. (sobota) należy przesłać aplikację w przypadku chęci udziału w szkoleniach w dniach 23 oraz 24 marca 2015 r. oraz do 23 marca br. (poniedziałek) w przypadku chęci udziału w szkoleniach w dniach 25, 26 oraz 27 marca 2015 r. Wyślemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się na szkolenie (-a). Kryterium, które będzie brane pod uwagę podczas rekrutacji, jest motywacja kandydata (-tki) do udziału w Projekcie.

UWAGA! Można uczestniczyć w jednym bądź w dwóch szkoleniach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! 

 

The Cultural Openness Workshops

Do you feel like sharing your unique experience and getting to know better other cultures? Come and join the workshop! The project aims at increasing intercultural understanding and creating an open attitude towards people from different cultures!

To take part in a workshop / workshops fill in the online application. To access the application form, please, click this LINK. Send your application till 23.03.2015. We will inform you about the recruitment process.

IMPORTANT! You can participate in one or two workshops. All workshops are free of charge!

 

NASZA OFERTA / WORKSHOP OFFER

 

Szkolenie nr 1: Pedagodzy na krańcu świata - edukacja globalna w praktyce.

Opis spotkania: Szkolenie stanowi swoistego rodzaju wprowadzenie do podróży na Globalne Południe w ramach wolontariatu. Podczas spotkania zastanowimy się, jak należy przygotować się do wyjazdu, co powinniśmy wiedzieć o innych kulturach i czym są kompetencje międzykulturowe. Rozważymy też, odwołując się do konkretnych przypadków, czym jest i czym może być praca wolontariusza na innych kontynentach, jak przygotować i zrealizować projekt, aby stał się on istotnym elementem w rozwoju zarówno tamtejszej ludności, jak i samego wolontariusza. 

Autorka podczas spotkania będzie odwoływała się do swoich doświadczeń i refleksji wynikających z realizacji projektu MSZWolontariat Polska Pomoc w Tanzanii, gdzie prowadziła warsztaty dla tamtejszych nauczycieli i współtworzyła Centrum Aktywnych Metod Uczenia się i Nauczania. 

Termin: 23 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Szkolenie nr 2: Znasz stereotypy? Grasz w stereotypy? Czyli o uprzedzeniach i dyskryminacji w naszym życiu.

Opis spotkania: Tematyka spotkania koncentruje się wokół zagadnień, takich jak zjawisko etykietowania, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie. Chcemy wspólnie spojrzeć na to, jaki  mogą mieć wpływ a nasz sposób myślenia oraz postrzegania innych, szczególnie 
w środowisku multikulturowym. Warsztat skierowany jest do osób, które chcą poznać przyczyny, przejawy oraz skutki wyżej opisanych zjawisk oraz wypracować skuteczne metody zapobiegania im.  Celem warsztatu jest podniesienie świadomości istnienia problemu dyskryminacji oraz uwrażliwienie uczestników na problemy ludzi pochodzących z różnych środowisk, kultur itd. 

Termin: 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Szkolenie nr 3: Żeby się odnaleźć, najpierw trzeba się zagubić – rzecz o szoku kulturowym i rzeczywistości, którą można oswoić.

Opis spotkania: Wyjeżdżając za granicę zaopatrujemy się najczęściej w aktualne mapy i przewodniki a w telefonie instalujemy nawigację, ponieważ obawiamy się zagubić w uliczkach nieznanego miasta.  Dużo mniej uwagi niż topografii poświęcamy meandrom odmiennej kultury, a przecież w nich dużo łatwiej jest się pogubić. Czy zaskoczyły Cię kiedyś własne emocje i odczucia towarzyszące dłuższemu wyjazdowi? Skąd się biorą? Czy można ich uniknąć? Jak sobie z nimi radzić? I czym jest ten cały szok kulturowy? Jeśli chciałbyś w kreatywny sposób poszukać odpowiedzi na te pytania – zapraszamy na warsztat!

Termin: 25 marca 2015 r. (środa), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Workshop no. 4: From self-awareness and identity to intercultural communication. Intercultural and mindfulness-based coaching approach.

Training content: During the workshop you will have a chance to explore how self-awareness can help you better understand who you are and how your identity has been influenced and developed by your culture(s) of origin. You will be introduced to the concept of mindfulness which can be a useful tool in observing our reactions in interpersonal interactions across cultures as well as in noticing how we tend to perceive others through the lens of our own culture(s). Kasia will also present her personal coaching rule of 50-50 that can instantly improve your interactions with others, irrespective of your cultural background. Finally, we will take a look at cultural orientations and selected dimensions of culture, the awareness of which allows us to choose the best approach in different intercultural contexts. There are various models of integrative frameworks that assess and compare cultures and for the purpose of this workshop Phillipe Rosinski’s model of Cultural Orientations Framework (COF) shall be used. 

Date: 27.03.2015 (Friday), from 4:30 pm to 8 pm

Place: room A (first floor), Jowita Dormitory, Zwierzyniecka 7 Street

Language: English

 

UWAGA! Rekrutacja na szkolenie w dniu 26 marca 2015 r., godz. 16:30 - 20:00 (temat: "Dynamika zespołu pracowniczego: o różnych aspektach pracy w grupie wielokulturowej") będzie miała miejsce od poniedziałku, tj. 16 marca 2015 r.

IMPORTANT! The information about the workshop "Working team dynamics: about different aspects of working in a multicultural group" (the 26th of March 2015, from 4:30 pm to 8 pm, held in English) will be available on Monday, the 16th of March 2015.

Projekt SZOK to Szkolenia Otwartości Kulturowej, realizowany przez Pracownię Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR oraz SIETAR - Polska, we współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

A co nas czeka w Poznaniu podczas Tygodnia Międzykulturowego: 10.03.2014 r. - 14.03.2014 r.?

Wszelkie informacje są dostępne pod niniejszym linkiem: SZOK.

Zapraszamy na szkolenie pt. "Od pomysłu do projektu", które odbędzie się 17 maja 2014 r. (sobota) w godz. 9:00 - 17:00 na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Spotkanie szkoleniowe będzie miało na celu zapoznanie uczestników z zasadami przygotowywania i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez trenera Narodowej Agencji Programu Erasmus+, działającego w Stowarzyszeniu "Jeden Świat".

Czytaj więcej...